Nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc và quy trình chung

hamy9298

Thành viên mới
#1
Nhập khẩu chính ngạch là hình thức giao thương quốc tế hợp pháp theo quy định của nhà nước. Đối tượng có thể tham gia vào hình thức giao dịch này là những quốc gia có biên giới nằm cạnh nhau, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia. Với hình thức giao dịch này sẽ có sự ký kết hợp đồng kinh tế theo đúng thông lệ quốc tế.
Vận chuyển cũng là một trong những phần giao dịch nhập khẩu chính ngạch, là quá trình vận chuyển hàng hóa qua lại giữa các nước có hợp đồng giao thương đã ký. Hàng hóa trong vận chuyển chính ngạch đều là loại hàng hóa được nhà nước cho phép, không được vận chuyển hàng cấm theo quy định của nhà nước Việt Nam. Order Trung Quốc sẽ lo mọi thủ tục này giúp bạn.
 
Top